Σημαντική Σημείωση Για Το Θηλασμό

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για την υψηλότερη δυνατή βιολογική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του βρέφους, με ευεργετικές προεκτάσεις στην οικογένεια, την κοινωνία, την οικονομία και την υγεία.

Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί δικαίωμα κάθε παιδιού και υποχρέωση κάθε μητέρας. Την περίοδο πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του θηλασμού είναι σημαντικό η μητέρα να ακολουθεί μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή.

Η παράλληλη χορήγηση βρεφικού γάλακτος, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στο θηλασμό. Σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί βρεφικό γάλα, σύμφωνα με ιατρική συμβουλή, είναι απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος για την προετοιμασία, τη σωστή χρήση και αποθήκευσή του.

Μη κατάλληλη παρασκευή του βρεφικού γάλακτος μπορεί να οδηγήσει την υγεία του βρέφους σε κίνδυνο. Κατά την επιλογή του τρόπου διατροφής του βρέφους με τροποποιημένο βρεφικό γάλα, θα πρέπει να συνυπολογίζονται τυχόν κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με το γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας βιοlac με μοναδικό στόχο την ενημέρωσή σας. Επιλέγοντας να προχωρήσετε, αυτόματα δέχεστε ότι λάβατε γνώση των παραπάνω και ότι οι πληροφορίες σας παρέχονται κατόπιν δικού σας αιτήματος.

Δεν συμφωνώΣυμφωνώ